1η Ημερίδα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Βορείου Αιγαίου – Θέμα «Φτώχεια και Κοινωνικός αποκλεισμός: Προσβασιμότητα ευπαθών κοινωνικών ομάδων στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Εργασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» – Τετάρτη 17/05/2023 10:00 – Αίθουσα Επιμελητηρίου Λέσβου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Βορείου Αιγαίου διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Φτώχεια και Κοινωνικός αποκλεισμός: Προσβασιμότητα ευπαθών κοινωνικών ομάδων στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Εργασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» στις 17.05.2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το έργο του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Βορείου Αιγαίου από την έναρξη της λειτουργίας του έως και σήμερα, ενώ θα συμμετέχουν και αρκετοί συνεργαζόμενοι κοινωνικοί φορείς του δικτύου του.

Favorite