Μπαρμπέρης

Οι κουρείς ή αλλιώς μπαρμπέρηδες αναλάμβαναν αποκλειστικά το κούρεμα και το ξύρισμα των ανδρών. Συνήθως μάθαιναν την τέχνη δίπλα σε ένα παλιό κουρέα ως μαθητευόμενοι. Τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της εργασίας του και στη συνέχεια εξασκούσαν την τέχνη τους σε φίλους ή συγγενείς μέχρι να τελειοποιηθούν. Το επάγγελμα του κουρέα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό κυρίως τη δεκαετία του 1960 όπου υπήρχαν στη Μυτιλήνη 45 περίπου κουρεία. Εκτός από το κατάστημα στο οποίο εξασκούσαν τη τέχνη τους ορισμένοι κουρείς εξυπηρετούσαν επί τόπου πελάτες στα καφενεία που σύχναζαν. Μέχρι τη δεκαετία του 1970 το επάγγελμα του κουρέα ήταν οργανωμένο σε δύο ισχυρά σωματεία των Κουρέων και των Καλφάδων ενώ από το 1975 δημιουργήθηκε ένα ενιαίο σωματείο, των Κουρέων – Κομμωτών.  Το επάγγελμα του κουρέα τείνει να εξαφανιστεί καθώς έχει αντικατασταθεί από τους κομμωτές και τις κομμώτριες.