Πεταλωτής

Οι πεταλωτές στο παρελθόν ήταν απαραίτητοι αφού κάθε σπίτι είχε ένα ζώο για τις δουλειές του, γαϊδούρι ή μουλάρι καθώς εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της αγροτικής οικονομίας και των μεταφορών. Όλα μόνοπλα ζώα του νησιού έπρεπε να πεταλωθούν και μάλιστα ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς η εντατική δουλειά και η ορεινή μορφολογία του εδάφους έφθειραν γρήγορα τα πέταλα. Τα πέταλα ήταν σιδερένια και κατασκευάζονταν χειροποίητα στο αμόνι, ενώ οι τεχνίτες που τα έφτιαχναν αναλάμβαναν ταυτόχρονα και το πετάλωμα των ζώων, που απαιτούσε μεγάλη εμπειρία και δεξιοτεχνία. Οι πεταλωτές συχνά ασκούσαν παράλληλα και το επάγγελμα του σιδερά, ενώ κάποιοι από αυτούς ήταν και πρακτικοί κτηνίατροι ή αναλάμβαναν και τον ευνουχισμό (μουνούχισμα) των ζώων.