Πελεκάνος

Πελεκάνος ονομάζεται ο τεχνίτης που πελεκούσε τις πέτρες χρησιμοποιώντας ειδικά σιδερένια εργαλεία προκειμένου να τις διαμορφώσει σε ορθογώνιους κύβους, κατάλληλους για την οικοδόμηση σπιτιών και εκκλησιών. Η τέχνη αυτή απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή και δεξιοτεχνία. Οι πελεκάνοι επεξεργάζονταν τις πέτρες που εξορύσσονταν στη Λέσβο, με πιο γνωστή την ερυθρόχρωμη πέτρα των Μιστεγνών και σπανιότερα λίθους από τα λατομεία της Μικράς Ασίας.