Δρομολόγια λεωφορείων πραγματοποιούνται μέσα στη πόλη της Μυτιλήνης και στα γύρω χωριά που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με αυτήν, έχοντας ως αφετηρία την κεντρική πλατεία της Σαπφούς. Τα χειμερινά δρομολόγια διαφοροποιούνται από τα δρομολόγια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου παρουσιάζονται με μεγαλύτερη συχνότητα.