Τα Κεντρικά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης βρίσκονται στην περιοχή Καρά Τεπέ, ενώ υπάρχουν πυροσβεστικά κλιμάκια, διάσπαρτα, σε διάφορες περιοχές του νησιού που έχουν ως αποστολή την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που ανακύπτει, την προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών και διάσωσης των ζώων, αλλά ιδίως, του δασικού πλούτου του νησιού.