Τα Υπεραστικά λεωφορεία πραγματοποιούν δρομολόγια σε χωριά και προορισμούς που βρίσκονται εκτός των ορίων της πόλης της Μυτιλήνης και σε μεγαλύτερη απόσταση από αυτήν.