Αρχική 5 Φύση 5 Πανίδα 5 Αμφίβια

Αμφίβια

Στη Λέσβο εμφανίζονται 5 είδη αμφιβίων (από τα 25 που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα). Τα τρία από αυτά που βγαίνουν και κυκλοφορούν μακριά από το νερό είναι ο πρασινόφρυνος (Bufotes viridis), ο χωματόφρυνος ή κοινός φρύνος (Bufo bufo) και οι σπάνιοι πηλοβάτες (Pelobates syriacus). Τα δύο είδη που ζουν για όλη τους τη ζωή μέσα στο νερό είναι ο Ασιατικός βάτραχος (Pelophylax bedriagae) και ο Ανατολικός δενδροβάτραχος (Hyla orientalis).