Αρχική 5 Φύση 5 Πανίδα 5 Ερπετά

Ερπετά

Το νησί της Λέσβου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στα είδη των ερπετών. Έχουν εντοπιστεί 21 είδη από τα 76 που έχουν καταγραφεί σε όλη την Ελλάδα.

Οι χερσαίες χελώνες αντιπροσωπεύονται από δύο είδη: την Ελληνική χελώνα (Testudo graeca) και την Κρασπεδωχελώνα (Testudo marginata). Η τελευταία έχει εισαχθεί στο νησί και παρατηρείται σε πολύ μικρούς αριθμούς και σε συγκεκριμένες περιοχές. Δύο είδη είναι και οι νεροχελώνες που παρατηρούνται στη Λέσβο: η Γραμμωτή νεροχελώνα (Mauremys rivulata) και η Στικτή νεροχελώνα (Emys orbicularis). Και οι δύο ζουν σε υγροτόπους με γλυκό κυρίως νερό  όπως λίμνες, έλη, κανάλια, λιμνοδεξαμενές κ.ά.

Στα είδη των φιδιών (έχουν καταγραφεί 12 είδη στη Λέσβο), το μόνο δηλητηριώδες είναι η Οθωμανική οχιά (Vipera Xanthina) που εμφανίζεται στην Ελλάδα, μόνο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Θράκη. Ενδεικτικά άλλα είδη που εντοπίζονται στο νησί είναι o Έρυξ (Eryx jaculus), ο Έφιος (Dolichophis caspius) ή όπως αποκαλείται από τους ντόπιους «Λαφιάτης», το Θαμνόφιδο (Eirenis modestus), το Αγιόφιδο (Telescopus fallax), η Σαΐτα (Platyceps najadum), ο Σαπίτης (Malpolon insignitus) και ο Ανήλιος (Xerotyphlops vermicularis).

Από τα 8 είδη σαύρας, σημαντική θέση κατέχει το Κροκοδειλάκι (Agama stelio). Άλλα είδη που έχουν καταγραφεί είναι ο Τυφλίτης (Pseudopus apodus), το Κροκοδειλάκι (Stellagama stellio), ο Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelii), το Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus), ο Κυρτοδάχτυλος (Mediodactylus kotschyi). Τα τελευταία χρόνια ανακαλύφθηκαν μικροί πληθυσμοί της Ταρέντολας (Tarentola mauritanica) – είδους σαμιαμιδιού προερχόμενο από την Αφρική.