Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Μυτιλήνης

Το ρωμαϊκό υδραγωγείο της Μυτιλήνης συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα τεχνικά έργα της αρχαιότητας στην περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου. Η κατασκευή του τοποθετείται στα τέλη του 2ου μ.Χ. αιώνα και αποσκοπούσε στην κάλυψη των συνεχόμενα αυξανόμενων υδρευτικών...