Αρχική 5 Όροι χρήσης – Πολιτική προστασίας
Όροι χρήσης – Πολιτική προστασίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Ευθύνη ιστοσελίδας  και ψηφιακής εφαρμογής.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του https://www.visitlesvos.gr/ και της ψηφιακής εφαρμογής του έργου συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου και της ψηφιακής εφαρμογής του έργου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του φορέα του έργου:

Δήμου Μυτιλήνης:

αι προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των Διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλων ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τυχόν προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και στη ψηφιακή εφαρμογή του έργου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πουλάει, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του https://www.visitlesvos.gr/ και της  ψηφιακής εφαρμογής του έργου παρά μόνον μετά από ειδική έγγραφη άδεια του φορέα του έργου, του Δήμου Μυτιλήνης,  προ ηγηθείσης σχετικής αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το https://www.visitlesvos.gr/ και ο φορέας του έργου δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του visitlesvos.gr  και  της ψηφιακής εφαρμογής του έργου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το visitlesvos.gr και ο φορέας του έργου δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, η ψηφιακή εφαρμογή, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης το visitlesvos.gr και ο φορέας του έργου, Δήμος Μυτιλήνης, δεν εγγυώνται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το visitlesvos.gr και ο φορέας του έργου δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, ψηφιακών εφαρμογών επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το visitlesvos.gr και ο φορέας του έργου.

Visit Lesvos App – Πολιτική Προστασίας

Η εφαρμογή “Visit Lesvos ανήκει στον φορέα του έργου «Δήμο Μυτιλήνης», και η χρήση της υπόκειται στους εξής όρους:

  1. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η «εφαρμογή», περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία του Δήμου Μυτιλήνης. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Ο «Δήμος Μυτιλήνης» ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της «εφαρμογής» για προσωπική ενημέρωση, καθώς και την χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς σε μη κερδοσκοπική βάση. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός νομικού προσώπου ή οργανισμού ή άσκησης επαγγέλματος. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων οθονών ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από την «εφαρμογή» και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στην «εφαρμογή»), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη της «εφαρμογής»).
  3. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου της «εφαρμογής» για οικονομικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2.
  4. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του «Δήμου Μυτιλήνης», καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην «εφαρμογή».
  5. Ο «Δήμος Μυτιλήνης» δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
  6. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες για να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην «εφαρμογή», συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία του «Δήμου Μυτιλήνης», χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του κοινού και για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για τον δημόσιο αυτόν σκοπό και με κανέναν τρόπο δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη.
  7. Η εφαρμογή “ Visit Lesvos ” ζητά από τον χρήστη να του επιτρέψει να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία του, για να τον ενημερώνει μέσω notification, όταν βρεθεί κοντά σε κάποιο εύρημα. Ο χρήστης ενημερώνεται από την «εφαρμογή» για τον λόγο χρήσης της τοποθεσίας του και συναινεί για τη λειτουργία αυτή, εφόσον αυτός επιθυμεί να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η εφαρμογή.
  8. Η «Δήμος Μυτιλήνης» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης της «εφαρμογής» και να τους δημοσιεύει στην παρούσα οθόνη. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.

Links προς άλλους Δικτυακούς τόπους

Το visitlesvos.gr και ο φορέας του έργου, Δήμος Μυτιλήνης, δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το visitlesvos.gr και ο φορέας του έργου, ο Δήμος Μυτιλήνης, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του visitlesvos.gr και της ψηφιακής εφαρμογής του έργου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς συνθήκες (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του Ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του visitlesvos.gr, του φορέα του έργου, Δήμο Μυτιλήνης, και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.