Ρωμαϊκή Ιχθυοδεξαμενή στο Μακρύ Γιαλό Μυτιλήνης

Στο Μακρύ Γιαλό Μυτιλήνης βρίσκεται μια κτιστή ορθογώνια ιχθυοδεξαμενή, ρωμαϊκών χρόνων, με εξωτερικές διαστάσεις 6,60×5,50μ. σωζόμενου ύψους 2,18μ. Οι υδατοστεγείς τοίχοι της, είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το ψευδοϊσόδομο σύστημα δόμησης, με ορθογώνιους...

Αρχαιολογικός χώρος Θερμής

Ο προϊστορικός οικισμός της Θερμής βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Λέσβου, σε κοντινή απόσταση από την πόλη της Μυτιλήνης. Ανασκάφηκε συστηματικά στις αρχές του 20ου αιώνα ενώ κατά τα έτη 2004 – ‘08 πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική ανασκαφή με ήπιες επεμβάσεις...

Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης

Το Αρχαίο Θέατρο της Μυτιλήνης είναι κατασκευασμένο σε βραχώδη λόφο στις δυτικές παρυφές της πόλης, σε κοντινή απόσταση από το οχυρωματικό τείχος που οριοθετούσε την αρχαία πόλη από την ενδοχώρα του νησιού. Η επιλογή της τοποθεσίας σε συνδυασμό με τον ανατολικό...

Κάστρο Μυτιλήνης

Το Κάστρο της Μυτιλήνης βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της χερσονήσου που εκτείνεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης. Η χερσόνησος αρχικά αποτελούσε νησίδα και χωριζόταν από τη στεριά με θαλάσσιο πορθμό ο οποίος ένωνε τα δύο λιμάνια της πόλης. Η γεωμορφολογία της...

Κάστρο Μήθυμνας

Το κάστρο της Μήθυμνας βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο βραχώδους λόφου, στα βορειοδυτικά παράλια της Λέσβου, όπου εντοπίζεται ο ομώνυμος παραδοσιακός οικισμός. Πιθανολογείται ότι τη θέση του αρχικά καταλάμβανε αρχαία ακρόπολη, κατάλοιπα της οποίας εντοπίζονται στη...