Καφενείο “Αθανασιάδειο”

Το καφενείο αποτελούσε έναν από τους βασικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της καθημερινής ζωής στην Ελλάδα. Αντιπροσωπεύουν το παραδοσιακό τρόπο ζωής, τα ήθη, έθιμα και τους θεσμούς του εκάστοτε τόπου. Υπάρχουν πάρα πολλά παλαιά και ιστορικά καφενεία στη Λέσβο. Ο...

Καφενείο “Καφενταρία”

Το καφενείο αποτελούσε έναν από τους βασικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της καθημερινής ζωής στην Ελλάδα. Αντιπροσωπεύουν το παραδοσιακό τρόπο ζωής, τα ήθη, έθιμα και τους θεσμούς του εκάστοτε τόπου. Υπάρχουν πάρα πολλά παλαιά και ιστορικά καφενεία στη Λέσβο. Ο...

Καφενείο “Πανελλήνιον”

Το καφενείο αποτελούσε έναν από τους βασικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της καθημερινής ζωής στην Ελλάδα. Αντιπροσωπεύουν το παραδοσιακό τρόπο ζωής, τα ήθη, έθιμα και τους θεσμούς του εκάστοτε τόπου. Υπάρχουν πάρα πολλά παλαιά και ιστορικά καφενεία στη Λέσβο. Ο...

Κρήνη Συκαμνιάς

Οι κρήνες της Λέσβου αποτελούν μνημεία λαϊκής παραδοσιακής τέχνης τα οποία κοσμούν τόσο την πρωτεύουσα όσο και τους υπόλοιπους οικισμούς. Στην πλειοψηφία τους, είναι πλέον στεγνές, υπάρχουν, όμως, μερικές που εξακολουθούν να προσφέρουν το πολύτιμο νερό τους. Ένας από...

Κρήνη Βατούσας

Οι κρήνες της Λέσβου αποτελούν μνημεία λαϊκής παραδοσιακής τέχνης τα οποία κοσμούν τόσο την πρωτεύουσα όσο και τους υπόλοιπους οικισμούς. Στην πλειοψηφία τους, είναι πλέον στεγνές, υπάρχουν, όμως, μερικές που εξακολουθούν να προσφέρουν το πολύτιμο νερό τους. Ένας από...