#visitlesvos

Rakıcılık

Uzo üretenlere rakıcı ya rakokazanades denirdi. Bu son isim damıtma kazanından gelmiştir. Çiftçiler kazan sahiplerine üzüm getirdikten sonra rakıcı hammaddeyi kaynatarak elde edilen alkollü sumayı toprak testine koyarak sahibine teslim ederdi. Sonra da sumaya anason veya sakız katılırdı. Ev yapımı içki yaygın olduğu zaman adanın köy ve kasabalarında kazan sahipleri müsaitti.