#visitlesvos

Sepicilik

Deriyi terbiye zanaatı 19. yüzyılın sonundan itibaren yerel deriyle Yunanistan, Avrupa, Afrika ile Güney Amerika’dan ithal deri miktarlarıyla gelişmiştir. Adadaki en büyük tabakhaneler Midilli kuzey limanına küçük bir mesafede bulunan Tabakika mevkiindene hariç Plomariyle Perama yerleşimlerindeydi. Perama’da 19. yüzyılın sonunda Balkanların en büyük tabakhanelerinden biri inşa edilmiştir. Derinin işlenmesinde bol miktar suyla tuz gerektiğinden tabakhaneler denize yakın inşa edilmiştir. 1913 yılında 20 büyük tabakhane faaliyet gösterirken 1921 yılında bu sayı 14’e düşmüştür. Bu düşüş ikinci dünya savaşını takip eden yıllarda devam etmişken Perama’daki son büyük tabakhanenin faaliyetine 1990 yılında son verilmiştir.