#visitlesvos

Şarap

Midilli şarapları antik çağlardan beri rağbet görmektedir. Mithymna (Molivos) şarabı Yunan Tanrılarının ölümsüzlüğünü sağlayan balözü olarak kabul edilirken, antik Pira gibi bugünkü Kaloni bölgelerinde üretilen şaraplar özel bir yere sahipti. Antik çağdan sonraki dönemlerde gerek Midilli, gerekse de imparatorluğun farklı kentlerinde kokineli isminde kırmızı şarap revaç bulmuştur. Kayıklara yüklenen altı okkalık kapalı testin fiyatı 1 osmanlı altınıydı. Eskiden Çamur liman denilen İyi Liman’dan hareket eden gemiler İstanbul limanlarında boşaltılırdı. Taşlaşmış Ormanı yaratan lavın tarafından etkilenen topraklarda ise bir tür siyah tatlı şarap üretilmektedir. Adanın büyüklüğüne göre mevut şarap imalathanesinin azlığına rağmen adanın bugünkü şarapları, kalitesi, çeşitliliği ve benzersiz karakterleriyle şarap severlerini kazanmayı vaat etmektedir.