#visitlesvos

Midilli Aziz Atanasyos kilisesi

Tanım

Metropolit katedrali kentin tarihi merkezinde bulunmaktadır. Tarihi 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başları arasında başlamıştır. Kilise Midilli piskoposu Nikodimos Aynazis (1708-1722) döneminde 1721 yılında metropolit kilisesi olarak ilan edilmiştir. Haç biçiminde üç nefli ve kubbeli bazilika tipine aittir. 1882 yılında inşa edilen anıtsal çan kulesi yoğun gotik özellikleriyle 33 metre yüksekliğiyle dikkat çekicidir. Hem kilise hem de çan kulesinin yapı malzemesi ada karşısındaki Sarımsak taş ocaklarından getirilmiştir. Kilisenin iç mekânı ünlü Midillili ressam Vasilyos Kesaklis’in 1901 yılında yaptığı Rönesans freskleriyle tezyin edilmiştir. İkonostasi denilen ikona paneli Bizans sonrası Midilli’de geliştirilmiş ahşap oyma sanatının en güzel örneklerinden biridir. Bu tarzda kutsal masayla piskopos tahtı yapılmıştır. İkonostasideki taşınabilir ikonaların arasında 16. yüzyılda Anadolu’da yapılmış İsa Mesih ikonasından bahsedilmelidir. Kilisede korunan değerli eşya arasında İstanbul Ekümenik Patriği II. Ioanikyos’un epitrakelyon isminde altın işlemeli uzun şeridiyle birkaç azizlerin röliklerinin saklandığı emanet sandığı ilgi çekicidir.


Alan Midilli

Fotoğraf koleksiyonumuz

Ziyaret etmeyi unutmayın!