#visitlesvos

Mandamados’taki Aziz Stefanos mabedi

Tanım

Mantamados yerleşiminin güneyinde bulunan “Palios” mevkiinde yer almaktadır. Kapalı Yunan haçı planlı kilise dört sütun üzerine oturan bir kubbeyle örtülmüştür. Anıtın kesin tarihlendirilmesi mümkün değilken morfolojik özellikleri M.S. 13. yüzyıla ait bir kiliseden söz etmeye izin vermektedir. Kilisenin kubbesi 19. yüzyılın ortalarında yıkılmışken yerine kiremitli bir çatı yerleştirilmiştir. Kilisenin duvar örgüsünde daha eski bir kilisenin parçalarıyla kitabesi bulunmaktadır. Küçük kilise işlenmiş kırmızımsı trakitten yapılmıştır. Doğu kısmında üç yarım daire kemeri göze çarparken, kuzey ve güney duvarlarını körkemerlerle tezyin edilmiştir. Giriş batıya bakan narteksin ortasında bulunan bir tek kapıyla sağlanmaktadır. İç mekanın kaba taş örgüsü halen kalın bir kireç tabakasıyla kaplıyken zemin çakılla yapılan farklı motiflerle tezyin edilmiştir.


Alan Mantamados

Fotoğraf koleksiyonumuz

Ziyaret etmeyi unutmayın!