#visitlesvos

Panagya Truloti kilisesi

Tanım

Pirgi Termis bölgesinde bulunan Bizans kilisesi bir tepenin zirvesinde inşa edilmiştir. Tarihi 14. ya 15. yüzyılda başlamıştır. Panagya Turloti veya Truloti sıfatı kilisenin kubbesine işaret etmektedir. Adadaki az sayıda kubbeli kiliseden biridir. Kubbesinin içinde Tanrı’nın yerine Meryem Ana ikonunun bulunması da kilisenin bir daha özelliğidir. Silindirik kubbeye sahip olan kilise basit haç planlı kilise tipine aittir.  Kapasitesini arttırmak ve cemaatin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için batı tarafından genişletilmiştir. Narteksin kuzey tarafına sonradan eklenmiş küçük dış narteks bugün yoktur.

Kilisenin cepheleri basit bir görünüme sahiptir: yerel taşla harçla inşa edilmiş kilisede  birkaç tuğlayla pencere çerçeveleri tezyin edilmiştir. Kilisenin duvarlarına farklı binadan gelen mermer taşları gömülmüştür. Ana girişinin solunda antik bir yazıt, batı duvarda canavarla geyiğin savaşını gösteren iki mermer kabartma levha  gömülmüştür. Bir zamanlar iç mekânı freskle doluymuş. Bugüne kadar korunmuş kısmında 1650 tarihi okunmaktadır.


Alan Lutropoli Thermis

Fotoğraf koleksiyonumuz

Ziyaret etmeyi unutmayın!