#visitlesvos
Αρχική 5 Doğa 5 Su biyotopları

Su biyotopları

Midilli adasında büyük sayıda önemli su biyotpları vardır. En büyükleri Kalloni körfezinin kıyısındaki sulak alanlarıdır. Tam bir ekolojik sistem oluşturan Kalloni sulak alanları denize yakın tuzlalar, ırmak ve nehir deltaları, çam ormanları, zeytinlik, sazlıktan ibaret olan bir mozaiktir. Kalloni iç denizinden hariç Kalloni ve Polihnitos tuzlaları, Çiknyas, Vuvaris, Milopotamos gibi akarsuları, deniz suyu ve tatlı suyun buluştuğu Mesa alanı Skala Kallonis, Parakila ve Nifida bataklıkları su biyotoplara dahildir. Nadir ve koruma altındaki kuş türlerine barınak ve üreme alanları olarak hizmet vermektedir.