#visitlesvos
Αρχική 5 Zindelik 5 Kaplıcalar

Kaplıcalar

Yirmi milyon yıl önce yer alan volkanik faaliyet, ardı adına gelen kuşakların yararlandığı doğal kaynaklar olan önemli sıcak su kaynakları adaya kazandırmıştır.  Adanın dört bir yanına dağılmış kaplıcalar şehir merkezine yakın ya uzak bulunurken  karbon, klor, sülfür ve radyoaktivite gibi farklı öğe içeren bileşimle çeşitlı sıcaklıktaki sulara sahiptirler. Antik çağdan beri şifalı nitelikleriyle tanınan Midilli’deki termal sular Yunanistan’ındaki sıcak su kaynakların dörtte birini oluşturmaktadır.