#visitlesvos
Αρχική 5 Doğa 5 Natura 2000 alanları

Natura 2000 alanları

Midilli adasında özel öneme sahip olan doğal ekotopla belli bitki ve hayvan türlerinin bulunduğu alanlar tespit edilmiştir. Bu bölgelerin Avrupa çapında korunması gerekli görülmüşken NATURA 2000 ağının Ulusal ve Avrupa “Özel Doğa Koruma Alanları” listesine dahil edilmiştir. NATURA 2000 ağı en değerli ve en büyük tehdit altında bulunan türlerle habitatların uzun vadeli korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Midilli adasında NATURA 2000 ağına dahil edilmesi önerilen, ilgili kriterleri karşılayan ve adanın en değerli ekolojik unsurlarını kapsayan üç alan belirlenmiştir.