Αρχική 5 Φύση 5 Περιοχές Natura

Περιοχές Natura

Στο νησί της Λέσβου έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένοι τύποι φυσικών οικοτόπων και περιοχές όπου εμφανίζονται συγκεκριμένα είδη φυτών και ζώων, ιδιαίτερης σημασίας. Έχει κριθεί αναγκαίο λοιπόν να προστατευτούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γι’ αυτό και έχουν ενταχθεί στον Εθνικό & Ευρωπαϊκό Κατάλογο «Ειδικών Περιοχών Διατήρησης της Φύσης» του Δικτύου NATURA 2000. Το Δίκτυο NATURA 2000 έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμή διατήρησή των πιο πολύτιμων και των πλέον απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων σε ικανοποιητικό επίπεδο. Στη Λέσβο έχουν οριοθετηθεί τρεις προτεινόμενες προς ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000 περιοχές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και καλύπτουν τα πιο αξιόλογα οικολογικά στοιχεία του νησιού.

Τμήμα κορμού και ριζικών κόμβων απολιθωμένου δέντρου, Απολιθωμένο Πάρκο Σιγρίου.
Δυτική Χερσόνησος Λέσβου
Περιοχή Ερεσού – Αντίσσης
Φοινικόπτερα στον Υδροβιότοπο του Κόλπου Καλλονής.
Κόλπος Καλλονής
Περιοχή Καλλονής