#visitlesvos
Αρχική 5 Kültür 5 Modern mimarlık

Modern mimarlık

Μodern mimari binalarının biçimiyle konumu esas olarak 19. ve 20. yüzyıllarda adaya hakim olan ekonomik, sosyal ve kültürel koşulları yansıtmaktadır.  Özellikle 1923’ten sonra Müslümanların adadan ayrılması ve mültecilerin yerleşmesiyle tablo değişmiştir. Yeni mahalleler inşa edilirken ticari faaliyet ve sanayi üretimi 1940 yılına kadar gelişmeye devam etmiştir. O dönemin mimari örneklerinden en çok ilgi çeken bina, kule ve çeşme gibi adanın kozmopolit karakterine veya kabullendiği etkilere tanıklık eden yapılar, tüccar ve büyük toprak sahibinin inşa ettirdiği imalathane, başkentle birçok köyde bulunan burjuva sınıfının konakları, zaman içinde değişmemiştir.