#visitlesvos
Αρχική 5 Kültür 5 Modern mimarlık 5 Kırsal mimari

Kırsal mimari

Eskiden çiftçiler yaz aylarında ya da hasat döneminde ailece çalıştıkları bakla, üzüm, tahıl, tütün gibi ekinlere yakın yaşardı. Söz konusu iş mevsimsel konaklama ihtiyacını doğurmuştur. Son bahar terk edilmek üzere dal, tahta veya agaçtan yapılan küçük basit yapılar Türkçeden borç alınan çadır kelimesinden üretilen yerel kelimelerle isimlendirilirdi. Tuğla ya taştan yapılmış, düz teras ya kiremitli çatıya sahip olan yapılara dam, kulübe, kula gibi çeşitli yunanca ya borç kelimeleri denilirdi. Çoğu kez bu konutlar sofa isminde yükseltilmiş bir ahşap platformla onun altında oluşturulan zemin kattan oluşturulmuştur: sofa yatak yeri, zemin kat ise ocak yeriydi.  Polihnitos ovasında bulunan kulübelerin ayrı bir güzelliği var: pencere ve kapı çerçevelerinde oyma süslemeleri görülmektedir. Mantamados bölgesindeki Aspropotamos ve Ayos Stefanos mevkilerinde bulunan yapılar teras çatılı kulübelerin örnekleriyken çanak çömlek atölyesi olarak inşa edilmiştir.

Kırsal yaşamın önemli bir unsuru bahçe duvarlarıdır. 1.30-1.60 metreye kadar yüksek harçsız duvarlar koyun ve keçilerin hareketine sınırlarken tahıl ekimlerini korumuştur. Taş işi arabanın bulunmadığı zamanda bahçeyle çiftliklere giden patikaların yapımında da görülmektedir.

Fotoğraf koleksiyonumuz