#visitlesvos
Αρχική 5 Doğa 5 Fauna 5 Memeliler

Memeliler

Adada yaşayan memelilerin arasında Asya kıyılarından gelen ancak Avrupa’nın hiçbir yerinde bulunmayan İran sincabı, Sciurusanomalus ya da halk diliyle ğalya öne çıkmaktadır. Öbür memelilerin arasında tilki (Vulpesvulpres), kaya sansarı (Martesfoina), gelincik (Mustelanivalis), kirpi (Erinaceusconcolor), tavşan (Lepuscapensis), yabani tavşan (Oryctolaguscuniculus) ile sulak alanlarında yaşayan su samurlarından söz edilmelidir.

Birçok yarasa türü de kaydedilmiştir. Adanın endemik alt türü olan mikromiyotis (Myotisblythisubsplesviacus) öne çıkarken, tehdit altındaki büyük nalburunlu yarasa (Rhinolophusferrumequinum), küçük nalburunlu yarasa (Rhinolophushipposideros), orta nalburunlu yarasa (Rhinolophuseuryale), Mehelyi’nin nalburunlu yarasası (Rhinolophusmehelyi), Blasius’un nalburunlu yarasası (Rhinolophusblasii) ve Myotismyotis yarasası korunma altına alınmıştır.

Adanın dolaylarında Avrupa’nın en çok tehdit altında olan memelisi Akdeniz foku (Monachusmonachus)’un yanı sıra afalina (Tursiopstruncatus), bayağı yunus (Delphinusdelphis) ve çizgilli yunus (Stenellacaeruleoalba) isminde üç yunus türü görülmektedir.