#visitlesvos
Αρχική 5 Doğa 5 Flora 5 Kestane ağacı

Kestane ağacı

Kestane ormanları başlıca Olimpos Dağının 500 metreden daha yüksek yamaçlarında;  Lepetimnos dağıyla adanın batı kısımlarında küçük alanları vardır. Kestane ormanları çeşitli jeolojik alt tabakanın üzerinde gelişmiştir, ancak Crataegusmonogyna, Prunuscocomilia ve Rosaspp gibi çalı türlerinde ibaret olan ormanaltı florası fakirdir. Öte yandan Anemonepavonine, Bellisperennis, Cardaminehirsuta, Fritillariatheophrasti, Lapsanacommunissubsp, vb. gibi türlerden ibaret olan otsu ormanaltı oldukça zengindir. Orchidaceae ailesinin koruma altındaki türleriyle bazı doğu taksa da yer almaktadır.