Αρχική 5 Φύση 5 Χλωρίδα 5 Καστανιά

Καστανιά

Τα δάση καστανιάς εντοπίζονται κυρίως στο όρος Όλυμπος σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 500μ. καθώς και στην περιοχή του Λεπέτυμνου και στη δυτική Λέσβο αλλά μικρότερης έκτασης. Τα δάση καστανιάς αναπτύσσονται σε ποικιλία υποστρωμάτων και χαρακτηρίζονται από το φτωχό θαμνώδη υπόροφο, στον οποίο συμμετέχουν συνήθως τα είδη Crataegus monogyna, Prunus cocomilia και Rosa spp. Ο ποώδης όροφος αντιθέτως, είναι αρκετά πλούσιος και χαρακτηρίζεται από την παρουσία ποωδών ειδών όπως: taxa Anemone pavonine, Bellis perennis, Cardamine hirsuta, Fritillaria theophrasti, Lapsana communis subsp κ.ά. Συμμετέχουν επίσης και αρκετά προστατευόμενα είδη της οικογενείας Orchidaceae και κάποια ανατολικά taxa.