#visitlesvos

Mitimna veya antik Molivos

Tanım

Adanın kuzey kısmında oluşan küçük bir yarımadada bulunan Mitimna muhtemelen Eollerin gelişinden sonra kurulmuştur. Kazı araştırmalarına göre kent en çok Arkaik dönemde gelişmiştir; bu dönemin kenti bugünkü geleneksel yerleşime kadar büyüktü. Kent M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren Akropol ile Dapya isminde mevkiine doğru sınırlanımış; Dapya’da görünen yüksek Helenistik savunma duvarı Ortaçağ Kalesi’ne dahil edilmiştir. Antik limanın kalıntıları bugünkü limanda korunmuşken doğusunda M.Ö. 3. yüzyıl ile M.S. 3. yüzyıl arasındaki yıllara ait dikdörtgen bir kaplıca tesisi keşfedilmiştir.  Ayrıca Lepetimnos eteklerinden kente su taşıyan Roma akuadükünün kısımları bulunmuştur. Dapya’da arkaik mezarlığının yanı sıra Helenistik kentin kalıntıları, Mithimna’dan Petra’ya giden yolun yanında Helenistik ve Roma dönemine ait nekropol keşfedilmiştir.


Alan Mitimna

Fotoğraf koleksiyonumuz

Ziyaret etmeyi unutmayın!