#visitlesvos

Pessa

Tanım

Kalloni körfezinin doğu kısmında yer alan Vasilika yerleşimine yakın yer almaktadır. Bölgenin ofiyolit kayalarında gözlemlenen faylardan dolayı Olimpos Dağı’nın kuzeybatı eteklerinden kaynaklanan Makris deresinin düzgün akışı 15 metre yüksekliğindeki bir uçurumdan şiddetle devam etmektedir. Suyun düşüsünden kaynaklanan girdap bir göletin oluşturulmasına neden olmuştur. Akarsu Kalloni körfezine doğru giderken Ayos Pavlos plajına yakın gelmektedir.


Alan Polihnitos

Fotoğraf koleksiyonumuz

Ziyaret etmeyi unutmayın!