#visitlesvos

Midilli adasında Paskalya

Tanım

Özel sembolik öneme sahip olan eski gelenekler saygıyla yaşatılmaktadır. Söz konusu gelenekler kısmen yerliyken 1922’de Anadolu’dan göç etmiş muhacirlerin katkısıyla şekillendirilmiştir.

Akdeniz’in en eski geleneklerinden biri olan ateşle arınma adanın birçok köyünde takip edilmektedir. İsa’ya ihanet eden Yehuda’nın Kukures adlandırılan büyük ateşlerde yakılması topluluğun yılın boyunca muhtemel günahlarından arındırılması ihtiyacıyla kolektif ruhun baharı yüksüz karşılamak hazırlanışını simgelemektedir.

Agiasos dağ köyünde paganizme dayanan bir gelenek vardır. İsa’nın dirilişinden sonra ayin esnasında yakılmış mumları kullanılarak on iki haç yapılmaktadır. On iki adeti hırstiyanlık için sembolikken yakılmış mumdan yapılan haç evlerin kapılarıyla pencerelerine yapıştırılmaktadır. Kötü ruhlarıyla adi böceklerinin evden uzaklaştırdığı inanılan gelenek kötülüğe karşı yapılan birçok antik ritüelden biridir.

Polihnitos, Klio ve Kalloni gibi bazı yerleşimlerde salıncak geleneği yeniden takip edilmektedir. Salıncaklar genellikle Kutsal Pazartesi günü gençler tarafından, kızlar ve yoldan geçen herkes tarafından kullanılmak üzere kurulur. Salıncak sallanarak gençler söyledikleri neşeli halk şarkısı karşılığında kokulu kurabiyeler ve çiçekler alıp salıncakları süslemektedirler. Özellikle küçük çocuklar arasında popüler olan oyun  antik Afrodit tanrıçasın ibadetine dayanmaktadır.

Son yıllarda başkentte Kutsal Cuma gününde kâğıttan onlarca fener gökyüzüne doğru uçurtulmaktadır. Şehir merkezindeki kiliselerden çıkanlarla İsa’nin mezarının geçit törenine katılanlar gökyüzünü dolduran fenerlerin yanı sıra limandaki balıkçıların attığı havai fişekleri görmektedirler.

Son olarak, öte alemin kapılarının sembolik kırılmasından söz etmek gerekmektedir. Kutsal Cumartesi gece yarısında Agios Therapontas kilisesinde rahiple cemaat kilisenin dışına çıktıktan sonra mabedin ana kapısı kapatılmaktadır. Ardından Mesih’i temsil eden rahip ile öte alemi temsil eden mezmurcunun arasında mabedin ana kapısının açılması hakkında bir diyalog gerçekleşmektedir. Kapı nihayet açıldığında rahiple cemaat hızla kiliseye girip yüksek sesle “Mesih dirildi” şarkısını söylemektedirler.


Alan Mantamados, Midilli, Polihnitos

Fotoğraf koleksiyonumuz