#visitlesvos
Αρχική 5 Doğa 5 Fauna 5 Sürüngenler

Sürüngenler

Midilli adasında yaşayan sürüngen türleri az değildir. Yunanistan’da kaydedilen yetmiş altı türden yirmi biri adada tespit edilmiştir.

Karada yaşayan kaplumbağalardan Yunan kaplumbağası olarak da bilinen tosbağa (Testudograeca) ile kenarlı kaplumbağa (Testudomarginata) görülmektedir. Bunlardan ikincisi adaya başka bir yerde getirilip az sayıda belli alanlarda görülmektedir. Su kaplumbağalarının iki temsili var. Çizgili Kaplumbağa (Mauremysrivulata) ile benekli kaplumbağa (Emysorbicularis) göl, bataklık, kanal, baraj havzası gibi tatlı su bulunduğu sulak alanlarda yaşamaktadır.

Midilli adasında kaydedilen oniki yılan türleri arasında zehirli olan Osmanlı engerek veya şeritli engerek (Vipera Xanthina) Yunanistan’ın ancak Doğu Ege adalarıyla Doğu Trakya’da görülmektedir. Adada bulunan diğer türlerin arasında mahmuzlu yılan (Eryx jaculus), Midilli’de lafyatis denilen hazer yılanı (Dolichophiscaspius), uysal yılan (Eirenis modestus), kedi gözlü yılan (Telescopus fallax), ince yılan (Platyceps najadum), çukur başlı yılan (Malpoloninsignitus) ile kör yılan (Xerotyphlops vermicularis) öne çıkmaktadır.

Sekiz tür kertenkeleden olan Agamastelio‘nun yeri önemlidir. Kaydedilen türlerin arasında oluklu kertenkele (Pseudopusapodus), dikenli keler (Stellagamastellio), ince kertenkele (Ablepharuskitaibelii), Türk keleri (Hemidactylusturcicus), ince parmaklı keler (Mediodactyluskotschyi) yer almaktadır. Son yıllarda Afrika’dan gelen geko olarak bilinen bir tür kertenkele (Tarentolamauritanica)nın küçük nüfusları keşfedilmiştir.