#visitlesvos
Αρχική 5 Doğa 5 Flora 5 Zeytin

Zeytin

Akdeniz dolaylarında yaygın olan maki örtüsüne sahip olan adanın güneydoğu kısmına geniş zeytinlikler hakimdir. Adanın en geniş sistemi olarak zeytinlik, rakım, ormanaltı florası, ağaçların yaşlarıyla yoğunluğuna göre belli farklılıklar göstermektedir. Zeytinliklerin zengin bitki çeşitliliği başlıca Anthemis chia, Medicago orbicularis, Lathyrus sp. gibi yaz aylarında spermleri toprağın altında kalan türlerden oluşturulmaktadır. Adanın bütününe bakıldığında zeytin ağacı ebedi yapraklı bitkilerin sert yapraklı türlerinin sıcak kuru bölgesinde yaygın çıkmaktadır. Zeytin yetiştiriciliği sahilden başlayarak Agiasos, Megalohori, Abeliko gibi dağlık yerleşimlerin 450 – 500 metre yüksek dolaylarına ulaşmaktadır. Zeytin ağacı besin, ilaç, aroma ve süsleme amaçlarıyla yetiştirilirken yüksek kalitede ahşabı mobilya yapımı ve ahşap oymacılığında kullanılmaktadır. Ayrıca odun ve odun kömürü olarak mükemmel bir yakıttır. Zeytin yapraklarından artrit ve romatizmaya karşı ilaç üretilirken ilkbaharda genç dallardan alınan kabuk kaynatılarak ateş düşürücü ilaç elde edilmektedir.