#visitlesvos
Αρχική 5 Doğa 5 Flora 5 Kızıl çam

Kızıl çam

Adanın başlıca ormansal ağaçıdır. Adanın orta ve güney kısımlarında kızıl çam alanları genişken Parakila, Vatusa, Pterunta ile Hidira arasındaki bölgeyle Amali yarımadası başta olmak üzere batı, kuzey ve doğu kısmılarının dağlık bölgelerinde de rastlanmaktadır. Ormanaltı florası jeolojik alt tabakanın çeşitlerine göre değişmektedir. Örneğin, yapraktaşı bölgelerinde Arbutusunedo, A. andrachne, Jupinerus oxycedrus sub sp. Oxycedrus, Phillyrealatifolia gibi çalı türlerinden oluşturulan ormanaltı florası yoğun, ofiyolit bölgelerinde ise bitkisel varlık düşük, ormanaltı florası fakir ve seyrektir. Genellikle Cistuscriticus, Erica manipuliflora, Teucrium capitatum, Sarcopoterium spinosum gibi çalı türleriyle birkaç otsu bitki türlerine rastlanmaktadır. Ofiyolitik alanlarda adada endemik olan Alyssum lesbiacum’un yanı sıra Centaureareuterana, Genistaanatolica, Thlaspiochroleucum da görülmektedir.