#visitlesvos

Agia Marina – Rokani – Provasma – Panagia Amali – Tsekouria – Kratigou springs – Myloi – Rokani – Agia Marina

Χαρακτηριστικά διαδρομής

Distance (km): 11

Estimated Duration: 4h

Points of interest/Places to visit:  the site of Panagia Amali, the springs of Kratigos and the water towers, the viewing point

Minimum altitude (m): 54

Maximum altitude (m): 479

Altitude difference (m): 425

Difficulty level: Easy

Type: Circular