Αγία Μαρίνα – Ροκάνη – Πρόβασμα – Παναγία Αμαλής – Τσεκούρια – Πηγές Κρατήγου – Μύλοι – Ροκάνη – Αγία Μαρίνα

Χαρακτηριστικά διαδρομής

Μήκος διαδρομής (km): 11

Εκτιμώμενη διάρκεια:

Σημεία ενδιαφέροντος/Χώροι επίσκεψης:  ο χώρος της Παναγίας Αμαλής, οι πηγές Κρατήγου και οι υδατόπυργοι, το σημείο θέασης

Ελάχιστο υψόμετρο (m): 54

Μέγιστο υψόμετρο (m): 479

Υψομετρική διαφορά (m): 425

Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη

Είδος: Κυκλική