Αγιάσος (Ηρώον) – Καμένο Αλώνι – Μάρμαρο – Κορυφή Ολύμπου – Μάρμαρο – Πατσαβούρα – Αγιάσος (Απέσος)

Χαρακτηριστικά διαδρομής

Μήκος διαδρομής (km): 5,58

Εκτιμώμενη διάρκεια:

Σημεία ενδιαφέροντος/Χώροι επίσκεψης: Οι λαογραφικές συλλογές της Αγιάσου, ο Ναός της Παναγίας Αγιάσου

Ελάχιστο υψόμετρο (m): 400

Μέγιστο υψόμετρο (m): 968

Υψομετρική διαφορά (m): 558

Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια

Είδος: Κυκλική (ένα μέρος της είναι γραμμικό)