Αγιάσος (Σταυρί) – Πατωμένη – Καρίνη – Νυχτάντα – Ασώματος – Λιάκα – Αγιάσος

Χαρακτηριστικά διαδρομής

Μήκος διαδρομής (km): 9,8  

Εκτιμώμενη διάρκεια: 3ω5’

Σημεία ενδιαφέροντος/Χώροι επίσκεψης: Γραφικός οικισμός Αγιάσου, Καρίνη και Νυχτάντα με παλαιά βιομηχανικά κτίσματα, ορεινός Ασώματος, σημείο θέασης Λιάκας

Ελάχιστο υψόμετρο (m): 310

Μέγιστο υψόμετρο (m): 600

Υψομετρική διαφορά (m): 290

Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια

Είδος: Κυκλική