Μόλυβος – Λιμνοδεξαμενή – Μίξες – Βαφειός – Άγιος Ιωάννης – Μόλυβος

Χαρακτηριστικά διαδρομής

Μήκος διαδρομής (km): 13

Εκτιμώμενη διάρκεια:

Σημεία ενδιαφέροντος/Χώροι επίσκεψης: Μόλυβος, Λιμνοδεξαμενή, σημείο θέας Μίξες, Βαφειός

Ελάχιστο υψόμετρο (m): 12

Μέγιστο υψόμετρο (m): 312

Υψομετρική διαφορά (m): 300

Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια

Είδος: Κυκλική