Αρχική 5 Φύση 5 Χλωρίδα 5 Κυκλάμινα

Κυκλάμινα

Στη Λέσβο φύονται τα δύο πιο κοινά και πιο διαδεδομένα κυκλάμινα της Ελλάδας: το Cyclamen graecum και το Cyclamen hederifolium. Τα δύο αυτά είδη έχουν παρόμοιο απαλό ρόδινο χρωματισμό στα άνθη αλλά διαφοροποιούνται ως προς το σχήμα των φύλλων: τα φύλλα του C. graecum είναι καρδιόσχημα ενώ το C. Hederifolium έχει πενταγωνικά φύλλα. Και τα δύο ανθίζουν κατά τη φθινοπωρινή περίοδο. Συνήθως εντοπίζονται σε σκιερές θέσεις δασών και θαμνώνων, ρεματιές και χαράδρες.