Αρχική 5 Φύση 5 Χλωρίδα 5 Κουμαριά

Κουμαριά

Η Κουμαριά (Arbutus unedo) είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό αειθαλές φυτό, που απαντάται τόσο ως θάμνος όσο και ως μικρό δέντρο. Το ύψος του φθάνει μέχρι 12μ. Έχει δερματώδη βαθυπράσινα φύλλα, επιμήκη λογχοειδή έως ελλειψοειδή και παρυφές πριονωτές. Τα άνθη της είναι λευκά ή ροδόχρωμα και εμφανίζονται αργά το φθινόπωρο, ταυτόχρονα με την ωρίμανση των καρπών της. Στην Ελλάδα απαντάται σποραδικά σχεδόν σε όλη τη χώρα, κυρίως σε ξηροθερμικές περιοχές.