Αρχική 5 Φύση 5 Χλωρίδα 5 Ερείκη δενδρώδης

Ερείκη δενδρώδης

Θάμνος με περιορισμένη εμφάνιση στη νότια Λέσβο. Εντοπίστηκε στη δυτική πλευρά του κόλπου Γέρας και στην περιοχή Παρακοίλων στην ζώνη των σκληρόφυλλων αείφυλλων. Πρόκειται για θάμνο ή δενδρύλλιο μέχρι 5μ. ύψος. Αποτελείται από ραβδόμορδα όρθια κλαδιά και ευχάριστα στη μυρωδιά άνθη. Ανθίζει κατά το Μάρτιο – Μάιο. Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση ως καύσιμη ύλη. Περισσότερο όμως χρήσιμο είναι το ρείκι για τη μελισσοτροφία. Από τις ρίζες του κατασκευάζονται, οι άριστης ποιότητας καπνοσύριγγες.