Αρχική 5 Δραστηριότητες 5 Περιπατητική 5 Δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών Βόρειας Λέσβου
Δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών Βόρειας Λέσβου

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου ανέπτυξε ένα δίκτυο πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών με στόχο να φέρει τον επισκέπτη σε άμεση επαφή με τη φύση, τους κατοίκους και την ιστορία της περιοχής. Στην προσπάθεια αυτή, συμμετείχε ενεργά και η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε (ΕΤΑΛ), η οποία πραγματοποίησε ένα μεγάλο μέρος της σήμανσης και της χαρτογράφησης των διαδρομών. Το δίκτυο των διαδρομών προβάλλεται μέσω ενός έντυπου φυλλαδίου – χάρτη που περιέχει αναλυτική περιγραφή με τις προτεινόμενες διαδρομές (έντεκα περιπατητικές και τέσσερεις ποδηλατικές διαδρομές), καθώς και χρήσιμα στοιχεία για τον επισκέπτη όπως τον εκτιμώμενο χρόνο, τις χιλιομετρικές αποστάσεις, τον βαθμό δυσκολίας της διαδρομής, τα σημεία ενδιαφέροντος κλπ. Ο εν λόγω χάρτης – έντυπο διατίθεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα όπου διανέμεται δωρεάν σε όλη την Λέσβο , καθιστώντας την έτσι, κορυφαίο περιπατητικό και ποδηλατικό προορισμό.

https://www.theotheraegean.com/activities/walking/