Αρχική 5 Φύση 5 Χλωρίδα 5 Μαύρη πεύκη

Μαύρη πεύκη

Τα δάση μαύρης πεύκης συναντώνται σε πολύ μικρές εκτάσεις και περιορίζονται σε δύο μόνο περιοχές της Λέσβου: στη δυτική Λέσβο, στο όρος Προφήτης Ηλίας και στη νοτιοανατολική Λέσβο, μεταξύ Αγιάσου και Μεγαλοχωρίου, στο όρος Ψηλοκούδουνο του συγκροτήματος του Ολύμπου. Ο υπόροφος στα δάση μαύρης πεύκης είναι φτωχός, τόσο σε ποσοστό κάλυψης όσο και σε αριθμό ειδών. Σε αυτόν συμμετέχουν θαμνώδη είδη με κυρίαρχο το Jupinerus oxycedrus, το πτεριδόφυτο Pteridium aquilinum και ποώδη είδη όπως η Aira elegantissima, η Crucianella latifolia, η Luzula nodulosa, το Trifolium campestre κ.ά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στον υπόροφο των δασών μαύρης πεύκης κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία συμμετέχει το Rhododendron luteum.