Ιερό του Μέσσου

Περιγραφή

Το Ιερό του Μέσσου αποτελούσε κέντρο παλλεσβιακής λατρείας και επαφής και βρίσκεται μέσα στα όρια της επικράτειας της αρχαίας Πύρρας. Πρόκειται για ναό ιωνικού ρυθμού του τέλους του 4ου ή των αρχών του 3ου αι. π.Χ. Ανήκει στον τύπο του ψευδοπερίπτερου ναού με 8×14 κίονες και αποτελεί την παλαιότερη γνωστή εφαρμογή του. Οι διαστάσεις του είναι 41,55×23,78μ. Στους αρχαϊκούς χρόνους κατασκευάστηκε το πρώτο λατρευτικό κτίριο, με ορθογώνια κάτοψη και βωμούς, λείψανα του οποίου σώζονται εντός του θεμελίου του υστεροκλασικού ναού (330 -300 π.Χ.). Τόσο σε επίπεδο θεμελίωσης όσο και σε τμήμα του κατώτερου δόμου της τριβαθμιδωτής κρηπίδας σώζεται ιδιαίτερα κατεστραμμένος. Ο θριγκός του πτερού αποτελείται από τριταινιωτό επιστύλιο, ακόσμητη ζωφόρο, τα οποία επιστέφονται με ιωνικά κυμάτια, γεισίποδες, οριζόντιο γείσο, σίμη με διακόσμηση ανάγλυφης βλαστόσπειρας και επαέτια σίμη με διακόσμηση ανθεμίων και ανθών λωτού. Ο ναός δεν είχε αετωματικά γλυπτά. Το Ιερό σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη ήταν αφιερωμένο στη Λεσβιακή Τριάδα (τον Δία, την Ήρα και τον Διόνυσο). Μετά την καταστροφή του στην Υστερορωμαϊκή Εποχή, ο χώρος απέκτησε εργαστηριακή χρήση, η οποία τεκμηριώνεται από την αποκάλυψη 7 κλιβάνων. Τον 3ο αι. μ.Χ. ο ναός γκρεμίζεται από σεισμό, ενώ αργότερα τα αρχιτεκτονικά του μέλη κατακερματίζονται και διασκορπίζονται. Τον 5ο ή 6ο αι. μ.Χ. στη θέση του ναού ανεγείρεται τρίκλιτη κοιμητηριακή βασιλική που αργότερα καταστρέφεται. Στη Μεταβυζαντινή Περίοδο, στον εσωτερικό χώρο της βασιλικής, χτίζεται μονόχωρος ναΐσκος αφιερωμένος στον Ταξιάρχη Μιχαήλ.

 

Γενικές Πληροφορίες:

Διεύθυνση: Μέσσα Λέσβου, Αγία Παρασκευή, 811 02, Λέσβος

Τηλέφωνο: (+30) 22530 31786

E-mail: efales@culture.grΠεριοχή Καλλονής

Η φωτογραφική συλλογή μας

Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε!