Θερμές Πηγές Αργένου

Περιγραφή

Οι πηγές της Αργένου βρίσκονται στη βόρεια ακτή του νησιού, ανατολικά του Μολύβου και κοντά στην πηγή της Εφταλούς. H θερμοπηγή των νερών της Αργένου είναι παραλιακή, ενώ αναβλύσεις υπάρχουν τόσο στη ξηρά, όσο και μέσα στη θάλασσα. Το νερό που αναβλύζει στην παραλία έχει θερμοκρασία 65 – 86οC. Πρόκειται για μια χλωρονατριούχο πηγή, όπου η αναλογία θειικών προς χλώριο είναι σταθερή, με την τιμή της αναλογίας να βρίσκεται ανάμεσα στην τιμή που έχει αυτή στο θαλασσινό νερό και στο νερό των θερμοπηγών του Πολιχνίτου. Επίσης το νερό της πηγής Αργένου έχει σχετικά μειωμένη περιεκτικότητα σε ανθρακικά και μαγνήσιο και αυξημένη περιεκτικότητα σε ασβέστιο και θειικά σε σύγκριση με το νερό των θερμοπηγών Πολιχνίτου.


Περιοχή Μήθυμνας

Η φωτογραφική συλλογή μας

Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε!