Αρχαιολογική – Λαογραφική Συλλογή Νάπης

Περιγραφή

Η Αρχαιολογική – Λαογραφική Συλλογή Νάπης βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Σχολείου Νάπης. Το κτίριο αυτό, κατασκευάστηκε το 1926. Ο χώρος του ισογείου παραχωρήθηκε από την ομώνυμη κοινότητα προκειμένου να στεγάσει τα αρχιτεκτονικά μέλη, που βρίσκονταν διάσπαρτα στην αγροτική περιφέρειά της. Η έκθεση φιλοξενείται σε τρεις αίθουσες. Στην πρώτη εκτίθενται πέντε αιολικά κιονόκρανα των αρχαϊκών χρόνων, άριστα διατηρημένα, καθώς και τμήματα σφονδύλων (θέση Τρουλωτή). Εκτός από την αρχαιολογική συλλογή, προβάλλεται και η λαϊκή παράδοση της περιοχής μέσα σε δύο αίθουσες όπου εκτίθενται καθημερινά χρηστικά αντικείμενα των κατοίκων του χωριού όπως μαγειρικά σκεύη, αγροτικά εργαλεία, παραδοσιακές ενδυμασίες, έπιπλα κά. Η δυσπρόσιτη περιοχή, στην οποία βρίσκεται η Συλλογή δεν ευνοεί την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

 

Γενικές Πληροφορίες:

Διεύθυνση: Νάπη – Αγίας Παρασκευής 81102, Λέσβος

Τηλέφωνο: (+30) 2253031237

Fax: (+30) 2253031237

E-mail: efales@culture.grΠεριοχή Αγίας Παρασκευής

Η φωτογραφική συλλογή μας

Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε!