Μονή Περιβολής Άντισσας

Περιγραφή

Νοτιοανατολικά του ορεινού χωριού Άντισσα, σε μια κατάφυτη ρεματιά, που διασχίζει ο ποταμός Βούλγαρης βρίσκεται το μικρό μοναστήρι της Περιβολής. Πρόκειται για γυναικεία Μονή, αφιερωμένη στα Εσόδια της Θεοτόκου, που ανασυστήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας.  Το καθολικό της μονής, στη σημερινή του μορφή είναι μια μικρών διαστάσεων δίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα. Εξωτερικά ο ναός παρουσιάζει χαρακτηριστικά της ναοδομίας των πρώτων χρόνων της Τουρκοκρατίας στη Λέσβο. Αυτό διακρίνεται κυρίως από το μέγεθος του ναού, με διαστάσεις 9,25×14,00μ., το χαμηλό ύψος και τις μικρές και χαμηλές πόρτες που τον περιβάλλουν, καθώς και από τις απλές και λιτές εξωτερικές όψεις οι οποίες παρουσιάζονται χωρίς διάκοσμο ή αναφορές σε θρησκευτικά σύμβολα. Εσωτερικά ο ναός καλύπτεται από τοιχογραφίες μεταβυζαντινής τέχνης το σύνολο των οποίων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο ως προς την ανάπτυξη του εικονογραφικού προγράμματος, όσο και ως προς την προέλευση του.


Περιοχή Ερεσού – Αντίσσης

Η φωτογραφική συλλογή μας

Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε!