Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιγραφή

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο των αρχών του 20ου αι και στολίζει την προκυμαία της πρωτεύουσας Μυτιλήνης. Παρουσιάζει αυστηρή συμμετρία ανοιγμάτων στις όψεις. Το κτίριο χτίστηκε αρχικά για να στεγάσει τις υπηρεσίες του Δήμου.

 

Γενικές Πληροφορίες:

Διεύθυνση: Νομαρχία Λέσβου, Π. Κουντουριώτου 1, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος

Ιστοσελίδα: https://www.pvaigaiou.gov.gr/


Περιοχή Μυτιλήνης

Η φωτογραφική συλλογή μας

Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε!