Παρθεναγωγείο Μυτιλήνης

Περιγραφή

Το κτίριο που στέγαζε το Παρθεναγωγείο Μυτιλήνης βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Πρόκειται για κτίριο με εμφανή νεοκλασικά στοιχεία κυρίως στο διάκοσμο της κεντρικής εισόδου ο οποίος είναι φτιαγμένος από πέτρα.  Είναι ορθογωνικής διατομής με απόλυτη συμμετρία ανοιγμάτων και στους δύο ορόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη ξύλινη σκάλα που βρίσκεται στο εσωτερικό του κτιρίου. Η ανέγερση του Παρθεναγωγείου στα 1899 θεωρήθηκε σταθμός στην εκπαίδευση του γυναικείου πληθυσμού της Μυτιλήνης και ανοικοδομήθηκε με δαπάνες του τοπικού ευεργέτη Ζ. Βουρνάζου. Το όνομα του αρχιτέκτονα παραμένει άγνωστο. Σήμερα το κτίριο στεγάζει το 2ο Γυμνάσιο και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης.


Περιοχή Μυτιλήνης

Η φωτογραφική συλλογή μας

Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε!